Presentasjon av NIRO på Radiumhospitalets Fredagsmøte 21 juni, klokken 08-08.30

NIRO – Network in Radiation Oncology:

Informasjon om Radiumhospitalets Fredagsmøter

Workshop: Kick off møte for inviterte deltakere i LETSGO-studien i Kristiansand 10-12 september 2019

Åpen for registrering fom. 8 mai 2019.

Workshop for inviterte deltakere: Brilliant masks for Superheroes 18 september 2019

Åpen for registrering fom. 6 mai 2019.