NIRO round-table diskusjon, kliniske studier Stråleterapi + Immunterapi 7 juni 2019

Presentasjon og diskusjon av kliniske studier ved OUS som inneholder kombinasjonen STRÅLETERAPI + IMMUNTERAPI.

Tidspunkt:  fredag 7.juni kl 13:30-16:00.

Sted: OUS, Radiumhospitalet.

For mer informasjon, kontakt Randi Syljuåsen

 
Page visits: 513