Workshop and meeting: The Nordic Anal Cancer Group (NOAC) , Oslo, 10 + 11 september 2019

The Nordic Anal Cancer Group (NOAC) would like to invite to a multidisciplinary workshop, with colleagues from

radiotherapy sites in Norway, Sweden and Denmark, 10th of September, 10 - 16 AM in Oslo, Norway.

The following day, September 11th, 10 - 16 AM, will be an ordinary meeting in the NOAC group, with discussions of several aspects of anal cancer.

Site, both days: Forskningsbygget (Vestenghaugen 8, 0379 Oslo) ved Radiumhospitalet (Ullernchausseen 70, 0379 Oslo) see google maps

Travelling by public transport from Oslo Central Station: Subway number 3 towards Kolsås, to "Montebello". See "Ruter" for more information about travelling with public transport in Oslo.

Program

- Description workshop:

Two planning cases are distributed to participating sites, for delineation of clinical target volume. The returned countourings will be compared for evaluation on the workshop. Guide for delineation and link to website.

For more information, please contact Marianne Grønlie Guren

 

- Informasjon om middag:

Skur 33, klokken 19.00. 22 personer påmeldt, bookingreservasjon: NOAC for NIRO v/Marianne Grønlie Guren: Google Maps

 

Participants:

- 10th of September: 32. 

- 11th of September: 34.

10 september: NOAC inntegning målvolum analcancer

Lokalkomite, her representert v/ Linn Åsli

Foto: NIRO

10 september: NOAC inntegning målvolum analcancer

Presentasjon v/ Anders Johnsson

Foto: NIRO

10 september: NOAC inntegning målvolum analcancer

Presentasjon av spørreundersøkelse, v/ Kåre Alexandersen

Foto: NIRO

10 september: NOAC inntegning målvolum analcancer

Lokalkomite v/ Espen Rusten, Per-Ivar Lønne, Bernt Rekstad, Marianne Grønlie Guren, Christine Undseth og Linn Åslie, sammen med nettverkskoordinator Mathilde Haraldsen Normann.

Foto: NIRO

10 september: NOAC inntegning målvolum analcancer

Presentasjon v/ Espen Rusten

Foto: NIRO

10 september: NOAC inntegning målvolum analcancer

Foto: NIRO

11 september: NOAC nordisk møte

Presentasjon v/ Karen-Lise Garm Spindler

Foto: NIRO

   

Program NOAC møte 10 + 11 / 09 / 2019

10 september: NOAC inntegning målvolum analcancer

Sted: Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Oslo

- Introduksjon /Marianne G. Guren

- Nordic guidelines med fokus på dose til målvolumer og kjemoterapi: (SE, DK, NO) / Anders, Birgitte/Eva, Christine)

- Inntegning målvolum eksempel fra Lund v/ Martin (Videreformidles per mail etter avtale med foredragsholder. Kontakt Mathilde)

- Inntegning målvolum eksempel /Birgitte og Eva

- Sammenstilling av innsendte CTV og diskusjon / Per Ivar, Bernt og Linn

- Inntegning CTV i Norden, enigheter, forskjeller: diskusjon

- Organ at risk /Kirsten Marienhagen

- TCP modellering analcancer /Anders
- Praktisk gjennomføring strålebehandling spørre-skjema /Kåre Alexandersen

- Presentasjon av eksempel doseplan /Eva SH
- PET/MR ved inntegning av målvolum» /Espen

page1image10072page1image10232page1image10392

11 september: NOAC møte

Sted: Forskningsbygget, Radiumhospitalet, Oslo. 

- Nytt fra Sverige, nasjonalt register SverigeAnders 

- Nytt fra DACG, forskning og utvikling, PLAN-A studiet - Karen-Lise

- Nytt fra Norge, IRCI, studierMarianne

- Presentasjon av PhD highlights – Otilia

- PET og analcancer – Espen

- PhD prosjekt HPV (hypoxi, 3-års oppfølging PLAN-A tox og outcome) – Anne Cecilie Lefevre

- Insidens og overlevelse Norge - Marianne

- TNM versjon 8 og NOAC - Olav

- NOAC Network symposium 2020 / NTA midler - Karen-Lise

- Samarbeid med EORTC Rectal Anal Cancer track - Karen-Lise

- Muligheter for immunterapi – diskusjon

 
Page visits: 1090