"The Silver Tsunami" 2021

-utfordringer ved strålebehandling og konsekvenser for kliniske studier?

Digital foredragsserie

 

 

Digital foredragsserie i tre deler

Tirsdager i juni kl 15:00-16:00

NIRO inviterer alle interesserte til en serie med tre foredrag, hvor vi fokuserer på våre eldste pasienter og kartleggingsutfordringer i valg av behandlingsregimer for strålebehandling. Foredragene passer for alle interesserte leger, sykepleiere og stråleterapeuter.

Tidspunkt: 1/6, 8/6, 15/6 klokken 15.00 – 16.00.

Vårt digitale møtested vil være Zoom. Ved påmelding vil du motta registrering og login-informasjon .

Påmelding her

 

Program:

Tittel

Dato

Foredragsholder

Møteleder

«Geriatriske screeningverktøy til bruk hos kreftpasienter»

Marit Slaaen Foredrag 010621

1/6

Marit Slaaen, MD, PhD v/ Sykehuset Innlandet

Marit.Slaaen@sykehuset-innlandet.no

Marit Slaaen

«Hvordan kan geriatrisk screening gjennomføres i en hektisk klinisk hverdag?»

Siri Rostoft Foredrag 080621

8/6

Siri Rostoft, MD, PhD v/ OUS

srostoft@gmail.com

Siri Rostoft og Marit Slaaen

"Do you need a geriatrician to provide optimal geriatric oncology care?"

Marije Hamaker Foredrag 150621

15/6

Marije Hamaker, PhD, klinisk geriater v/ Diakonessenhuis, Utrecht, Nederland 

mhamaker@diakhuis.nl

Dr Hamaker er klinisk geriater og en av de sentrale spesialistene i den onkologiske delen av fagfeltet i Nederland. Hun vil blant annet fortelle om arbeidet som er gjort i Nederland for å optimalisere omsorgen for den eldre kreftpasienten og om den nystartede europeiske GERONTE studien, hvor også Norge deltar i.

https://cordis.europa.eu/project/id/945218

Rene Helvoirt, Sørlandet sykehus

 

 

 
Page visits: 789