BiGART2021 – Norsk arrangement

Velkommen til BiGART-Biology-guided adaptive radiotherapy 

Dette er en faglig konferanse innen stråleterapi, som blant annet dekker:


- Kliniske studier i stråleterapi
- Strålebiologi
- Partikkel- og protonterapi
- Normalvevs- og tumorrespons
- Behandlingsplanlegging
- Adaptiv stråleterapi
- Nye stråleterapikonsepter


Konferansen har normalt vært avholdt i Århus hvert annet år siden 2013. På grunn av koronapandemien vil det ikke bli et fysisk møte i Århus i 2021, men NIRO vil arrangere en Norsk BiGART-konferanse i Oslo:

Tid: 5. og 6. oktober. Møtet starter rundt kl. 13.00 den 5. oktober og slutter ca. kl. 16.00 den 6. oktober. 
Sted: Hotel Bristol, Oslo

Vi ønsker foredrag og deltakere fra hele Norge velkommen til denne konferansen!
5. oktober er dedikert fysiske presentasjoner fra de norske miljøene. Det planlegges også en paneldebatt. Den 6. oktober vil samkjøres med et tilsvarende dansk BiGART-møte via en virtuell platform (mest sannsynlig Zoom).


For å delta på det norske BiGART-arrangementet i Oslo må du:


1) Melde deg på vår påmeldingsside
2) Melde deg på det virtuelle BiGART-møtet

Påmeldingsfrist:
Påmeldingsfrist er 1. september. Deltakere med abstracts må sende disse inn på siden for det virtuelle BiGART-møtet (se link). Abstractfrist er 20. mai. Merk at det også blir muligheter for ‘Fast track’ publikasjoner i Acta Oncologica (se link) .
For den 6. oktober vil det norske arrangementet holdes i en møtesal på Hotel Bristol der den virtuelle konferansen streames. Vi forventer at noen foredrag den 6. vil presenteres av deltakere i Oslo. Det vil legges opp til nok tid til nettverking og kaffepauser.

Konferanseavgift:
Møtet (konferanseavgift; lunsj og konferansemiddag den 5. og lunsj den 6. oktober) er gratis for deltakere fra Helse Sør-Øst (OUS, Sykehuset Innlandet, Sørlandet sykehus), Universitetet i Oslo og Oslo Met. Eventuell overnatting må bookes og dekkes av den enkelte deltaker. Hotel Bristol tilbyr spesialpris på kr 1395,- for enkeltrom og 1595,- for dobbeltrom, og må bestilles via e-post post@bristol.no (kan ikke bookes via internett). Oppgi bookingkode 051021OSLO ved bestilling.

HSØ-deltakere utenfor OUS bes kontakte NIRO om støtte til overnatting. NIRO vil videre støtte opp til 3 deltakere fra hver av de andre helseregionene med inntil kr 3000,- til konferanseavgift og opphold. For disse er det et premiss at det sendes inn et abstract til konferansen. Mer informasjon for de utenfor HSØ kan fås her.

Vi håper å se dere i Oslo i oktober!


Hilsen arrangementskomiteen

 
Page visits: 572