BiGART2021 – Norsk arrangement

OnkoNytt: NIRO og stråleterapi

 

The collaboration between OnkoNytt and NIRO has resulted in several articles on palliative radiation therapy and radiation therapy-related research. The articles on palliative radiation therapy can be found here

 
 

Artikkel UiO, Forskningsmagasinet Apollon Verdens mest moderne stråleterapi mot kreft på vei til Norge

Verdens mest moderne stråleterapi mot kreft på vei til Norge

En helt ny strålebehandling kan revolusjonere behandlingen av kreft.  Oslo og Bergen får hvert sitt nasjonale senter. 900 pasienter skal behandles hvert år. Kreftsyke barn vil bli prioritert.

 

Oslo University Hospital has awarded 6 excellent articles for the second half-year of 2019

From the ceremony
From the ceremony

In order to stimulate excellent research and draw attention to the hospital's research activity, Oslo University Hospital reward outstanding publications every half-year. Six research groups were awarded for their excellent papers published during the second half-year of 2019 on May 29th. Each group received NOK 50.000 for use in further research. The prize winners then gave short presentations of their important findings.

This spring's awards ceremony was marked by the pandemic situation with only a limited number present. In return, the entire ceremony could be followed directly via web TV, and the recording is available.

Ny MR-metode identifiserer de mest aggressive kreftsvulstene

Flerfaglig samarbeid – nøkkelen til suksess

 

 

 

 

Mangel på oksygen (hypoksi) i kreftvev øker risikoen for at kreften sprer seg og gjør effekten av behandlingen dårligere. Hypoksi har vært vanskelig å påvise. Vi har utviklet en MR-metode som viser områder med hypoksi. Metoden er rask, skånsom og uten bruk av stråler eller kontrastmidler.

 

Når vi nå klarer å avbilde hypoksi, kan vi bedre skreddersy behandlingen. Pasienter som har spesielt aggressive svulster trenger kanskje mer intensiv behandling, mens andre pasienter kan tilbys mer skånsom behandling.

Den nye MR-metoden er et resultat av 10 års forskningssamarbeid mellom flere faggrupper på Radiumhospitalet. Dedikerte fagfolk fra flere medisinske spesialiteter og teknologer har samarbeidet for å knytte sammen biologisk informasjon og teknologi for å utvikle verktøy til å skreddersy kreftbehandlingen.

Les mer i ekspertsykehuset blogg, med tekst av Knut Håkon Hole, radiolog og Therese Seierstad, fysiker, fra Klinikk for Radiologi og Nukleærmedisin ved Oslo Universitetssykehus. 

Tekst: Knut Håkon Hole, radiolog og Therese Seierstad, fysiker, fra Klinikk for Radiologi og Nukleærmedisin ved Oslo Universitetssykehus. Publisert 4 november 2019, ekspertsykehusetblog.wordpress.com.

Protonterapi og strålebehandling – seminar i prediktive modeller og pasientseleksjon 18 september 2019

Seminar 18 september 2019

Seminar: Brilliant masks for Superheroes 18 september 2019

Seminar 18 september 2019

Workshop: Kick off møte for inviterte deltakere i LETSGO-studien i Kristiansand 10-12 september 2019

Seminar og workshop 10+12 september 2019

NIRO og OnkoNytt: Artikkelserie om palliativ strålebehandling

Av OnkoNytt i samarbeid med NIRO.

OnkoNytt presenterer i utgave 1/2019 de første artiklene om palliativ strålebehandling: hjernemetastaser, levermetastaser, ca. pancreatis og ØNH cancer. Link til nettutgave, og følg også digital artikkelmappe hos OnkoNytt kalt "NIRO - stråleterapiartikler".

For mer informasjon, kontakt driftsstyremedlem i NIRO og OnkoNytt - redaktør René van Helvoirt eller NIROs nettverkskoordinator Mathilde Haraldsen Normann.

 

Radiumhospitalets Fredagsmøte 21 juni 2019

Presentasjonen av NIRO på Radiumhospitalets Fredagsmøte finner du her

Presentasjon av NIRO på Radiumhospitalets Fredagsmøte 21 juni, klokken 08-08.30

NIRO – Network in Radiation Oncology:

Informasjon om Radiumhospitalets Fredagsmøter

Page visits: 1