OnkoNytt 2020-02

OnkoNytt 2020-02 er publisert, med mange spennende artikler for fagmilijøet stråleterapi.

NIRO - Strålebehandling i OnkoNytt 2020-02:

Nye artikler i serien om palliativ strålebehandling: "NIRO - Stråleterapi"

Informasjon om etablering av protonterapi: "Etablering av protonterapi – et løft for stråleterapiforskningen i Norge

Informasjon om NIROs årsmøte for 2020: "Stråleterapirelatert forskningsnettverk NIRO – Network in Radiation Oncology, Årsmøte Januar 2020

 

 

 
Page visits: 855