Tverrfaglig lunsjmøte 11/12, OUS Radiumhospitalet: Barn og unge som skal ha strålebehandling i seksjon for strålebehandling ved OUS

11 desember inviteres personalet i linjen for barn og unge som skal ha strålebehandling til et uformelt, tverrfaglig lunsjmøte på Radiumhospitalet. 

 

Agenda:

12.00 - 12.15: «Arkitektonisk utforming av protondelen av nybygget, med fokus på barn og ungdommer som pasienter, og deres pårørende» v/ fagstråleterapeut Solveig Undheim Thomassen

12.15 - 12.50: Lunsj og uformell diskusjon: «Tilrettelegging for barn og unge som skal ha strålebehandling: status i dag og fokus på kommende protonbehandling ved OUS»

12.50 - 13.30: Diskusjon, OUS prosedyren for "Barn og unge under 18 år i strålebehandling" .

 

Målsetning for møtet:

Synliggjøre behov for kunnskap og tilrettelegging i planleggingsprosessen for protonbehandling av barn og unge ved OUS.

 

Invitasjon til møtet er sendt deltakerne per mail. Lunsjen er sponset av NIRO.

For mer informasjon, kontakt Mathilde Haraldsen Normann.

 
Page visits: 980