Kick - off meeting for NIRO 10/1/19

Program, påmelding og abstract

10 januar 2019 ønsket vi forskningsinteresserte i Helse Sør-Øst velkommen til en dag med stråleterapifaglig formidling og nettverksbygging.

Møtet markerte oppstart av vårt regionale forskningsnettverk i stråleonkologi, NIRO.

Sted: Thon Hotel Oslofjord, Sandvika

Møtet var kostnadsfritt og utgifter til reise ble refundert av nettverket.

 

Nettverksleder Heidi Lyng

Gjesteforeleser Cai Grau

100 deltakere fra HSØ

 
Page visits: 2153