Program

09.00 – 09.20: Velkommen v/nettverksleder Heidi Lyng.

09.20 – 09.30: Åpning av nettverket v/ Sigbjørn Smeland, leder av Kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus.

09.30 – 10.30: Comprehensive networks in Danish radiation oncology research – experience and plans for the future v/ Cai Grau, professor, research director, DCPT, Aarhus University Hospital.

10.30 – 11.30: Posterrunde.

11.30 – 12.00: Etablering av protonterapi - et nasjonalt studiesamarbeid v/Åse Bratland, overlege, Oslo Universitetssykehus.

12.00 – 12.30: Oligometastatisk sykdom, hvor aggressivt bør vi behandle? v/Rene Van Helvoirt, overlege, Sørlandet Sykehus.

12.30 - 13.00: Eldre i strålebehandling v/Marit Jordhøy, overlege, Sykehuset Innlandet.

13.00 – 13.45: Lunsj og posterrunder

13.45 – 14.00: Kåring av beste poster.

14.00 - 14.45: Foredrag basert på posterabstract.

14.45 – 15.00: Kaffepause

15.00 - 15.45: Foredrag basert på posterabstract.

15.45 – 16.00: Avslutning v / nettverksleder Heidi Lyng.


Last ned PDF-versjon av programmet

 
Page visits: 107