Program

08.30 - 09.00: Registrering.

09.00 – 09.20: Velkommen v/nettverksleder Heidi Lyng.

09.20 – 09.30: Åpning av nettverket v/ Sigbjørn Smeland, leder av Kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus.

09.30 – 10.30: Comprehensive networks in Danish radiation oncology research – experience and plans for the future v/ Cai Grau, professor, research director, DCPT, Aarhus University Hospital.

10.30 – 11.30: Posterrunde.

11.30 11.40: Oppfølging av stråleterapikapasiteten ved HSØ v/ Jan Rødal, avdelingsleder, avdeling for medisinsk fysikk, OUS.

11.40 – 12.05: Etablering av protonterapi - et nasjonalt studiesamarbeid v/Åse Bratland, overlege, OUS.

12.05 12.35: Oligometastatisk sykdom, hvor aggressivt bør vi behandle? v/Rene Van Helvoirt, overlege, SSHF.

12.35 - 13.00: Eldre i strålebehandling v/Marit Jordhøy, overlege, Sykehuset Innlandet.

13.00 – 13.45: Lunsj og posterrunder

13.45 – 14.00: Kåring av beste poster.

14.00 – 14.45: Foredrag basert på posterabstract:

14.00 - 14.11: Survivors of cervical cancer treated with radiotherapy prefer long-term follow-up v/ Ingvild Vistad.

14.11 – 14.22: Ten –year survival after High-Dose-Rate Brachytherapy combined with External Beam Radiation Therapy in high-risk prostate cancer: a comparison with the Norwegian SPCG-7 cohort v/ Trude Wedde.

14.22 – 14.33: Tumor infiltrating immune and stromal cells is associated with aggressiveness and cell proliferation in prostate cancer v/ Hanna Helgeland.

14.33 – 14.45: Identification of radiation-drug combinations inhibiting DNA repair v/ Christian Naucke.

14.45 – 15.00: Kaffepause

15.00 - 15.45: Foredrag basert på posterabstract:

15.00 – 15.11:Imaging tumor hypoxia in prostate cancer patients by integration of multiparametric DW-MR images v/ Tord Hompland.

15.11 – 15.22: Automatic dose planning for radiation therapy v/ Per - Ivar Lønne.

15.22 – 15.33: The prognostic role of FDG PET in head and neck cancer depends on HPV status v/ Einar Dale.

15.33 – 15.45: Radiotherapy of brain metastases in gynecologic cancer: a retrospective single-institute analysis v/ Esten Nakken.

15.45 – 16.00: Avslutning v / nettverksleder Heidi Lyng.


 

 

 
Page visits: 365